Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ είναι 7μελές και εκλέγεται κάθε δύο χρόνια.

Αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Διδασκάλου Κων/νος

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Πανουκίδης Γεώργιος 

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Καπαγιαννίδης Γρηγόριος 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ζέρβας Δημήτριος

ΤΑΜΙΑΣ Τούλης Νικόλαος

ΜΕΛΟΣ Κοκκινίδης Παναγιώτης

ΜΕΛΟΣ Χριστοδούλου Σάββας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Στεφανίδης Γεώργιος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παναγιωτίδης Παναγιώτης

table-tennis-tables-for-sale.jpg

Επισκέψεις

ΣΗΜΕΡΑ2
ΕΒΔΟΜΑΔΑ57
ΣΥΝΟΛΟ44375